Čistenie feal, stien a konštrukcií hál

ČISTENIE FEAL, KONŠTRUKCIÍ HÁL ODPRAŠOVANIE STIEN A VEDENÍ

         

Továrenské haly, oceľové konštrukcie a brány patria k oblastiam, ktorých čistenie často vyžaduje veľmi veľké úsilie.

Ak chcete zákazníkov a partnerov presvedčiť, že ste najlepší a chcete, aby Vaša budova pozitívne reprezentovala to, čo robíte neváhajte využiť naše služby.

5 dôvodov prečo je údržba priestorov potrebná:

hrozí nebezpečenstvo úrazu pri práci zamestnancov

jednotlivé povrchy sú dlhodobo zaťažované

čisté prostredie chráni zdravie zamestnancov

postupne strácajú svoju funkciu aj vizuálnu hodnotu

pravidelnou starostlivosťou predlžujete životnosť budovy