Dezinfekcia a dezinsekcia

Dezinfekcia suchou hmlou

         

DEZINFEKCIA PRIESTOROV FOGOVANÍM (DEZINFEKCIA SUCHOU HMLOU)

Naša spoločnosť realizuje dezinfekciu objektov napríklad: administratívnych budov, bytov, domov, spoločných priestorov v bytových domoch, výrobných priestoroch, skladoch, školách, dopravných prostriedkoch vo verejnej doprave, vozidlách a iných priestoroch kde je potrebne chrániť ľudí pred vírusmi a baktériami.

Dezinfekciu vykonávame fogovaním – nástrek hmly (rozptyl hmly 5-30 mikrónov) vďaka ktorému je možné dezinfekčný prípravok rovnomerne naniesť na povrch ako aj do ťažko prístupných častí.

Fogovanie ničí baktérie a vírusy aj vo vzduchu, keďže sa dezinfekčný prípravok vo forme hmly aplikuje do celého priestoru, ktorý sa dezinfikuje.

Na dezinfekciu využívame profesionálne ULV foggery VECTORFOG C20, C100+, C150+, H 05 s dosahom postreku od 4 až do 12 m čím sa dosiahne rýchla a efektívna dezinfekcia akéhokoľvek priestoru a povrchu.

Dezinfekčné prípravky, ktoré používame POLY PROFI, OXYCHLORINE FORCHEM s obsahom striebra.

Dezinfekcia a ozónom

         

Ozón ma silné oxidačné účinky a pri vyšších koncentráciách môže poškodzovať povrchy náchylne na koróziu a degradáciu niektorých plastov. Odporúča sa tieto predmety zakryť alebo odstrániť s priestoru.

 

Dezinfekcia ozónom sa používa tam kde je potrebné dezinfikovať priestor od vírusov, baktérií, plesní a zápachu.

Ako funguje ozón?

Tretí atóm kyslíka v ozóne je extrémne reaktívny. Tento atóm sa viaže na iné molekuly kontaminantov (pachy, plesne, baktérie, vírusy). Keď sa pachy dostanú do kontaktu s ozónom, zmení sa ich chemická štruktúra a výrazne sa zníži prípadne úplne eliminuje. Baktérie a vírusy sú pri správnej koncentrácií úplne zničené. Po aplikácií sa ozón zmení späť na kyslík.

Pri dezinfekcii ozónom je treba zohľadniť mieru znečistenia a zápachu a veľkosť dedzinfikovaného priestoru, podľa toho doba dezinfekcie môže trvať od 20 minút až 1-3 hodiny. Po dezinfekcií je potrebné počkať 1 hod. aby sa ozón usadil a zmenil na kyslík. Potom priestor dôkladne vyvetrať.

Pred použitím ozónu by sa mal priestor dôkladne mechanicky upratať a očistiť. Používanie ozónu ako jediná forma čistenia sa neodporúča. V priestore ktorý sa bude dezinfikovať ozónom nesmú byť ľudia, zvieratá, rastliny.