Otryskávanie suchým ľadom

OTRYSKÁVANIE SUCHÝM ĽADOM

         

✓ bez nečistôt, zostávajú len samotné zvyšky nečistoty, ktoré sa povysávajú alebo pozametajú

✓ suchý proces: granuly sa pri kontakte s povrchom okamžite odparujú

✓ neabrazívne: povrchy zostávajú nepoškodené

✓ ekologické: tuhý suchý ľad sa mení na plyn CO2 ktorý je bez zápachu a farby, bežne sa vyskytuje v prírode

Revolučnou metódou v oblasti priemyselného čistenia je tzv. čistenie alebo otryskávanie suchým ľadom. Hovoríme o maximálne ekologickom, rýchlom a efektívnom čistení akéhokoľvek povrchu bez rizika, že dôjde k jeho poškodeniu (samozrejme pri dodržaní správnych technologických postupov a bezpečnostných podmienok). Základným princípom tohto čistenia je „teplotný šok“. Prudká zmena teploty pri styku so suchým ľadom spôsobí narušenie štruktúry znečistenia, a to je následne ľahšie oddeliteľné od samotného povrchu. Granuly suchého ľadu, s teplotou -79°C, prenikajú do znečistenia, okamžite menia svoje tuhé skupenstvo na plynné. Vtedy vzmolá „explózia“ a dochádza k oddeleniu špiny. Ostáva len čistý povrch.

V prípade, že máte nečistoty, ktoré neviete odstrániť vy, ani nikto iný a vyskúšali ste všetko čo ste mali k dispozícii, práve tu je priestor pre čistenie suchým ľadom.