Pravidelné upratovanie a upratovanie vchodov

Pravidelné upratovanie domov, bytov, bytových domov a kancelárií

Naša spoločnosť Vám ponúka pravidelné upratovanie domov, bytov, vchodov, kancelárskych priestorov, výrobných priestorov a hál.

Na prevádzkovanie tejto služby používajú naši zamestnanci čistiacu techniku a chémiu, ktorú si môžete zakúpiť aj priamo v našej predajni.

Uzatvorením Zmluvy o upratovaní s našou spoločnosťou získate drahocenný čas, vyškolený a zodpovedný personál v našom firemnom oblečení a kvalitné čistiace prostriedky.

A STRATÍTE:

povinnosť vyhľadávať vhodných a zodpovedných zamestnancov na výkon upratovania

povinnosť zabezpečiť náhradnú pracovnú silu pri práceneschopnosti, povinnosti so zabezpečovaním pracovnej zdravotnej služby, povinnosti zabezpečovať školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

nákupy drobného investičného majetku, hmotného investičného majetku

nákupy čistiacich prostriedkov, ochranných a pracovných odevov

potreby vedenia evidencie a zabezpečovania skladových zásob čistiacich prostriedkov ochranných a pracovných odevov
 

problémy s udržiavaním strojového parku na upratovanie

povinnosti zabezpečovať stravovanie upratovačiek
 

povinnosti s vedením evidencie dochádzky, vedením mzdových listov, tvorbou a vyplácaním mzdových nákladov a sociálneho fondu upratovačiek