Pravidelné upratovanie 
 
Naša spoločnosť Vám ponúka pravidelné upratovanie domov, bytov, vchodov, kancelárskych priestorov, výrobných priestorov a hál.
Na prevádzkovanie tejto služby používajú naši zamestnanci čistiacu techniku a chémiu, ktorú si môžete zakúpiť aj priamo v našej predajni.
 
 
Uzatvorením Zmluvy o upratovaní s našou firmou ZÍSKATE:

 • drahocenný čas
 • vyškolený a zodpovedný personál v našom firemnom oblečení
 • kvalitné čistiace prostriedky

a STRATÍTE najmä:

 • povinnosť vyhľadávať vhodných a zodpovedných zamestnancov na výkon upratovania
 • povinnosť zabezpečiť náhradnú pracovnú silu pri práceneschopnosti, povinnosti so zabezpečovaním pracovnej zdravotnej služby, povinnosti zabezpečovať školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • nákupy drobného investičného majetku, hmotného investičného majetku
 • nákupy čistiacich prostriedkov, ochranných a pracovných odevov
 • potreby vedenia evidencie a zabezpečovania skladových zásob čistiacich prostriedkov ochranných a pracovných odevov
 • problémy s udržiavaním strojového parku na upratovanie
 • povinnosti zabezpečovať stravovanie upratovačiek
 • povinnosti s vedením evidencie dochádzky, vedením mzdových listov, tvorbou a vyplácaním mzdových nákladov a sociálneho fondu upratovačiek

Za účelom vypracovania cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 729 490.